ViviAds đã ở đây và đợi bạn từ năm 2019!

Google Ads Là Gì? Năm 2024 Google Đã Thay Đổi Những Gì?

Google Ads là gì? Google Ads là nền tảng quảng cáo trả phí được đánh là một trong những nền tảng quảng cáo hiệu quả nhất. Với hệ sinh thái rộng lớn và có rất nhiều người dùng như: android, chrome, youtube, Google drive,… nhờ hệ sinh thái này Google có được thông tin của […]