ViviAds đã ở đây và đợi bạn từ năm 2019!

CÁCH TẢI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TRÊN FACEBOOK

Sau khi quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng, bạn sẽ muốn tải danh sách các khách hàng đã cung cấp thông tin trên mẫu form để liên hệ hoặc tư vấn kỹ hơn. Nhưng tải bằng cách nào? Có phức tạp và tốn nhiều thời gian hay không? Hôm nay, ViviAds sẽ chia […]