Cạnh tranh giúp chúng ta tiến bộ hơn - ViviAds yêu thích điều đó

QUẢNG CÁO THU HÚT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG (LEAD)

Quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng (Lead) là dịch vụ quảng cáo của Facebook nhằm giúp thu thập thông tin từ những người có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Khi sử dụng hình thức quảng cáo này, nhà quảng cáo sẽ tạo một biểu mẫu để […]