Phương châm hoạt động

“Marketing là dựa trên những nghiên cứu chi tiết về hành vi người tiêu dùng, tất cả kế hoạch và chiến dịch về truyền thông đều căn cứ vào dữ liệu nghiên cứu được”

Tại Viviads, một nhân viên Marketing không được đưa những  suy nghĩa cá nhân vào công việc, tất cả kế hoạch đều dựa trên dữ liệu phân tích được, cùng nhau trao đổi và lựa chọn phướng pháp tốt nhất

“Không có nhà Marketing giỏi – Chỉ có người giám thử nhiều lần nhất có thể”

Viviads luôn luôn thử nghiệm và tìm ra kế hoạch marketing tốt nhất cho từng sản phẩm. Từng nội dung quảng cáo cho đến website đều được thử nghiệm và cập nhật từng ngày để lựa chọn một kế hoạch tốt nhất

Nhận Báo Giá