ViviAds đã ở đây và đợi bạn từ năm 2019!

CÁCH XÓA QUYỀN QUẢN TRỊ VIÊN FANPAGE TRÊN ĐIỆN THOẠI

Vào một ngày đẹp trời, nhân viên thông báo với bạn rằng tài khoản Facebook của bạn ấy bị hack. Vừa hay tài khoản ấy lại là quản trị viên trên Fanpage Profile của bạn. Hiềm nỗi chỉ có bạn và tài khoản ấy làm quản trị viên nhưng bạn lại đang đi du hí […]